Feb 9, 2010


Knjiga 7:


,,Vazduhoplovna navigacija, mjerenja u avijaciji, meteorologija, komunikacija i frazeologija"


Sadržaj / Table of Contents


01.1 Uvod / Introduction

02.1 Vazduhoplovna navigacija – osnove / Air Navigation – Basics
- Magnetizam i kompasi / Magnetism and Compasses
- Navigacijski elementi i instrumenti / Navigational Elements and Instruments
- Navigacijske karte i pribor / Navigational Charts and Supplies
. Vizuelna orijentacija / Visual Orientation - Contact Navigation
. Računska navigacija / Dead-Reckoning Navigation (DR)
- Navigacijska priprema leta / Navigational Preparation Flight
- Vođenje računske navigacije u letu / In-Flight Navigation
- Gubitak i uspostava orjentacije / Loss and Establishing Orientation
. Radio navigacija / Radio Navigation
- Elektro-magnetni talasi / EM Waves (EMW)
- Radio-navigacijska sredstva / Radio Aids
- Radio- smjerovi / Radio Directions
. Radarska i Doplerova navigacija / Radar and Doppler Navigation
- Sistem za instrumentalno prilaženje za slijetanje / ILS, Instrumental Landing System
. Četverodimenziona navigacija (x,y,z + t) / Four-d (4-d) Navigation, ili Sistem prostorne navigacije / Area Navig. Systems, RNAV / FMS
. Satelitska navigacija / Satellite Navigation
. Sistemi inercijalne navigacije / Inertial Navigation System
. Astronomska navigacija / Celestial Navigation
. Hiperbolična navigacija / Hyperbolic Navigation

03.1 Mjerne jedinice u avijaciji / Units of Measurement in Aviation
. Proračuni napamet u avijaciji

04.1 Upotreba vazduhoplovnog pribora, opreme i uređaja (POU) / Usage Supplies, Equipment and Devices (S/E/D)


05.1 Vazduhoplovna meteorologija – pojam / Meteorology - Aviation Weather - Term
. Atmosfera / The Atmosphere
. Vjetar / Wind
. Temperatura vazduha / Air Temperature
. Vlažnost vazduha / Air Moisture
. Oblaci i padavine / Cloud and Precipitation
. Pritisak i gustina vazduha / Air Pressure and Air Density
. Uspono strujanje toplog vazduha - Termika / Thermal Upcurrent
. Vazdušne mase i atmosferski frontovi / Air Masses and Fronts
. Cikloni i anticikloni / Cyclones and Anticyclone
. Vremenske nepogodnosti / Weather (Flight) Hazards:
- Opšte / General
- Magle i vidljivost / Fogs and Visibility
- Smicanje vjetra na malim visinama / Wind Shear
- Zaleđivanje / Icing
- Turbulencija / Clear Air Turbulence (CAT)
- Grmljavinske nepogode (pljusak s grmljavinom) / Thunderstorms
. Izvori informacija o vremenu / Sources of Weather Information
- Meteo sredstva, radari i meteo sateliti / Meteorological Means, Radars and Satellites
- Sinoptičke karte, izvještaji i prognoze / Weather Chart, Message and Forecast
. Klimatologija / Climatology
. Meteo obezbjeđenje letenja / Meteorological Providing Flights

06.1 Komunikacije i Vazduhoplovna frazeologija - opšte / Communications and Aviation Phraseology – General
. Radiotelefonija / Radiotelephony (R/T)
. ICAO - Abeceda (Spelovanje, prenos slova, pozivni znaci) / ICAO abc, Transmission of Number and Time, Callsigns
. Definicije, termini, skraćenice / Definitions, Terms, Abreviations
. Standardne riječi i izrazi u RT / Standard WORDS and PHRASES
. Frazeologija u radiotelefoniji / RT Phraseology
. Komunikacije u IFR i VFR / Communications IFR / VFR
. Specifičnosti komunikacije kod posada helikoptera / Specific at Helicopter Crew Communications
. Neki primjeri RT frazeologije / Some Phraseology Examples

Bibliografija / Bibliography

...

No comments:

Post a Comment